Absolwentka Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego im. Kazimierza Puławskiego w Radomiu, na kierunku Praca socjalna (licencjat) oraz Pedagogika, specjalność „Profilaktyka społeczna i socjoterapia” (magister). Ukończyła również  studia podyplomowe w Powszechnej Wyższej Szkole Humanistycznej „POMERANIA” w Starachowicach na kierunku Organizacja i zarządzanie w administracji. W Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach zatrudniona od 2019 roku, na stanowisku opiekun oraz pracownik socjalny.

Skip to content