Psycholog

tel. 048 616 30 27

e-mail: terapeutyka@dpskrzyzanowice.com.pl

Beata Szast (W Domu Pomocy Społecznej zatrudniona od 1997 roku na stanowisku psychologa Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku psychologia – studia magisterskie. Obecnie w trakcie szkolenia specjalistycznego w dziedzinie psychologii klinicznej, realizowanego w formie studiów podyplomowych w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Zadania psychologa w DPS w Krzyżanowicach:

  • współudział w rozpoznawaniu potrzeb Mieszkanek oraz szczególne wsparcie
    w przebiegu procesu adaptacyjnego;
  • wsparcie w budowaniu relacji między Mieszkankami, zachęcanie do aktywności i różnych form współpracy oraz wspieranie rozwijającej się wspólnoty;
  • poradnictwo psychologiczne oraz wsparcie terapeutyczne dostosowane do potrzeb i możliwości Mieszkanek w poszczególnych obszarach.
  • rozmowy z członkami rodzin Mieszkanek- na bieżąco, w zależności od potrzeb).
  • prowadzenie dokumentacji i pomoc w planowaniu działań zespołu terapeutyczno – opiekuńczego. Przygotowywanie opinii psychologicznych.
Skip to content