Starszy opiekun kwalifikowany

tel. 048 616 30 27

e-mail: mmirota@dpskrzyzanowice.com.pl

Ukończyła studium społeczno-prawne. Posiada kwalifikacje starszego opiekuna. Od wielu lat pracuje na stanowisku starszego opiekuna, nadzoruje pracę w dziale obsługi: pokojowe, magazyn podręczny, magazyn odzieżowy, szwalnia. Odpowiada za stan sanitarny pomieszczeń Domu, organizację pracy podległego personelu oraz wyposażenie oddziałów. Jest członkiem komisji Zamówień Publicznych. Pełni funkcję kuratora i osoby pierwszego kontaktu dla Mieszkanek. Jako członek Zespołu opiekuńczo-terapeutycznego, w codziennych kontaktach z Mieszkankami, dba o ich dobre samopoczucie, bezpieczeństwo i podmiotowe traktowanie.

Skip to content