Zastępca Dyrektora

tel. 048 616 30 27

e-mail: terapeutyka@dpskrzyzanowice.com.pl

W Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach zatrudniona od 1.10.1984 roku. Zawód wyuczony – pielęgniarka. Absolwentka Akademii Świętokrzyskiej  im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu (mgr pedagogiki opiekuńczej i pracy socjalnej). Ukończyła podyplomowe studia menedżerskie w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu, Wydział Nauk Humanistycznych.

Do 09.06.2021 pełniła funkcję kierownika działu terapeutyczno-opiekuńczego, od 10.06.2021 pełni funkcję zastępcy Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach.

Skip to content