INFORMACJA

W dniu 04.04.2022 r. o godz. 10.00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie odbędzie się Kiermasz...

OGŁOSZENIE

Pracownicy oraz emeryci, renciści, którzy chcą skorzystać z różnych form dofinansowania oraz...
l

Misja DPS w Krzyżanowicach

Ponieważ „Gram miłości ma większą wartość niż tona luksusu” (Phil Bosmans), a my

Nie potrafimy robić rzeczy wielkich. Możemy robić rzeczy małe, za to z wielką miłością” (Matka Teresa z Kalkuty),

misją Naszego Zespołu są starania mające na celu:

Stworzenie miejsca gwarantującego Naszym Mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa i wspólnoty, atmosferę wzajemnego zaufania i szacunku.

Stworzenie i umacnianie zespołu Pracowników, dążącego do wykonywania obowiązków w sposób profesjonalny, oparty na miłości i poszanowaniu godności drugiego człowieka.

Dążenie do tego, by Pracownicy byli dumni z miejsca swojej pracy, a Mieszkanki czuły, że to Ich Dom…

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Pracownicy oraz emeryci, renciści, którzy chcą skorzystać z różnych form dofinansowania oraz pożyczki mieszkaniowej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w roku 2022 powinni złożyć odpowiednie wnioski do pokoju nr 102. (wszelkie zmiany terminu wczasów należy...

Sympozjum naukowe – 25 listopada 2021 r.

Sympozjum naukowe – 25 listopada 2021 r.

Plan Sympozjonupt. „Niepełnosprawność psychiczna (i intelektualna)  – pomiędzy stereotypem a rzeczywistością. Osoba niepełnosprawna psychicznie (i intelektualnie) jako lokalnej podmiot polityki – Lokalne sieci wsparcia”. Uroczyste otwarcie Sympozjonu...

Dzięki wsparciu ludzi wielkiego serca walka z Sars-COv-2 jest dla Nas łatwiejsza!

Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach uzyskał wsparcie zewnętrzne ze środków publicznych, z przeznaczeniem na realizację celów statutowych ukierunkowanych na skuteczną prewencję i niwelowanie skutków zakażenia wirusem SARS-CoV-2 powodującym chorobę COVID 19.

Grant opiewa na kwotę  311.237,08 zł, w tym: środki UE  84,28% – 262. 310,61 zł i środki budżetu państwa 15,72% –  48. 926,47 zł.

Umowa nr U.POWR.2.8-062/20 zawarta
w dniu 12 października 2020 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim, w imieniu którego działa Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej o udzielenie grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19,

w ramach projektu pn. „Wsparcie dla Mazowsza”

nr: POWR.02.08.00-00-0100/20,

finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER,

Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

W trosce o zdrowie i życie Naszych Mieszkanek toczymy nierówną walkę z  zagrożeniem niesionym przez Sars-COv-2 . Dzięki ludziom wielkiego serca nie pozostajemy w tych zmaganiach osamotnieni.

 

Wsparcie Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach przez Polska Fundację Narodową w Warszawie

W dniu 24 kwietnia 2020 r. Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach został wsparty przez Polską Fundację Narodową w Warszawie kwotą 38.000,00zł,  z przeznaczeniem na realizację celów społecznie użytecznych polegających na zakupie urządzeń, materiałów lub usług przeznaczonych do przeciwdziałania, zapobiegania i zwalczania COVID-19 .

Ponieważ „Szczęście jest jak echo, które odzywa się, kiedy daje mych samych siebie” a „Pamięć serca nazywa się wdzięcznością” (Phil Bosmans) wyrażając niniejszym podziękowaniem wdzięczność, która jest dozgonną pamięcią Naszych serc, życzymy aby dobro, którym nas Obdarowaliście wracało do Was jak echo szczęśliwymi chwilami, wydarzeniami, życzliwymi i kochającymi Was ludźmi.

 

Dyrekcja, Pracownicy i Mieszkanki DPS Krzyżanowice

We wrześniu 2020 r. Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach otrzymał darowiznę z Fundacji Agora, która w ramach Akcji Nadzieja przekazała Nam 35000 złotych z przeznaczeniem na: wyposażenie pokoi i sal dziennego pobytu, zakup sprzętu i materiałów do pracowni fizykoterapii, terapii zajęciowej i komputerowej. Otrzymaliśmy również 1500 złotych od Nadleśnictwa w Marculach oraz 1000 złotych od Toruńskich Zakładów Opatrunkowych.

„Im dajesz więcej, tym większym się stajesz. Ale potrzebny jest ktoś, aby przyjmować. Bowiem dawać to nie znaczy tracić” (Antoine de Saint-Exupery). Serdeczne dziękujemy za okazaną empatię, otwartość na potrzeby osób niepełnosprawnych oraz wsparcie finansowe jakie otrzymaliśmy w tym trudnym dla Nas momencie.

Przekazane darowizny wpłyną na poprawę jakości i komfort życia Naszych Mieszkanek.

Z serdecznym podziękowaniem

Dyrekcja, Pracownicy i Mieszkanki DPS Krzyżanowice

Historia DPS w Krzyżanowicach

Zapraszamy do zapoznania się z naszą historią

Skip to content
This website uses .