Strefa mieszkańca/rodzica

Regulacje prawne

Skargi i wnioski

Zgłoszenia, w  sprawach skarg i wniosków, w Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach przyjmują: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w  Krzyżanowicach; poniedziałki i czwartki, w godz. 8:00 – 12.00 (w przypadkach uzasadnionych możliwe jest przyjęcie interesanta po...

Zasady odwiedzin w czasie zagrożenia epidemiologicznego – COVID 19

Krzyżanowice, dn. 15.10.2021r. Aneks do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 6/2020 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach z dnia 19 czerwca 2020r. w sprawie: odwiedzin mieszkańców DPS w okresie zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem, wywołującym chorobę o...

Zasady przyjęcia i odpłatności

Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach przyjmuje Mieszkanki na podstawie decyzji administracyjnej o skierowaniu do Domu, wydanej przez gminę zgodnie z miejscem zamieszkania osoby ubiegającej się o pobyt oraz decyzji administracyjnej o umieszczeniu wydanej przez...

Skip to content
This website uses .