Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach

Krzyżanowice 219
27-100 Iłża
woj. mazowieckie

tel. 048 616 30 27
tel. 048 616 37 46
fax 048 616 30 27 lub 048 616 37 46
e-mail: kontakt@dpskrzyzanowice.com.pl

Nasza kadra

Dom Pomocy w Krzyżanowicach dysponuje wykwalifikowaną kadrą pracowniczą. Współtworzy ją kadra kierownicza, pracownicy działu terapeutyczno-opiekuńczego (pielęgniarki, instruktorzy terapii zajęciowej, fizjoterapeuci, opiekunki i pokojowe), psycholog, pracownicy socjalni, instruktorzy kulturalno-oświatowi, dietetyk, kapelan, pracownicy działu gospodarczego i administracyjno-finansowego. Zatrudnieni pracownicy stanowią zespół gwarantujący wysoką jakość świadczonych usług, opartych na przeświadczeniu, że dobro i troska o Mieszkańca oraz życzliwa atmosfera są celem nadrzędnym pracy indywidualnej i współpracy zespołowej.

Kadra zarządzająca

Pracownicy socjalni

Do zadań Pracowników Socjalnych zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach należy:

  • wykonywanie czynności związanych z przyjęciem i adaptacją nowych Mieszkanek do pobytu w DPS,
  • prowadzenie wszelkiej dokumentacji Mieszkanek oraz spraw administracyjnych związanych z ich pobytem w Domu;
  • reprezentowanie interesów Mieszkanek przed Sądami, urzędami administracji państwowej;
  • współpraca z instytucjami i organizacjami realizującymi zadania z zakresu pomocy społecznej;
  • prowadzenie działalności o charakterze diagnostycznym, rozpoznawanie potrzeb i aspiracji życiowych Mieszkanek oraz organizacja działań mających na celu  zaspakajanie tychże potrzeb i aspiracji;
  • współudział w organizowaniu różnorodnych imprez okolicznościowych, integracyjnych,
  • współudział w wyjazdach wypoczynkowych z Mieszkankami.

tel. 048 616 30 27

e-mail: socjalny@dpskrzyzanowice.com.pl

Skip to content
This website uses .