Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach  świadczy usługi:

  • bytowe, istotą których jest zapewnienie Mieszkańcom dostosowanego do potrzeb i stosownie wyposażonego miejsca zamieszkania,  zapewnienie wyżywienia, odzieży i obuwia oraz  utrzymania czystości

i

  • opiekuńcze, polegające na udzielaniu Mieszkańcom pomocy w zakresie podstawowych czynności życiowych, w procesie pielęgnacji oraz udzielaniu pomocy niezbędnej w załatwianiu spraw osobistych.

 

Warunki mieszkaniowe

Infrastruktura Naszego Domu jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, co oznacza, że zarówno budynki, jak i ich otoczenie są wolne  od barier architektonicznych. Obiekt wyposażony jest w dźwig osobowy do przewozu osób niepełnosprawnych, system alarmowo – p/ pożarowy oraz instalację przyzywowo–alarmową

Dom tworzą dwa budynki, tj. : bl. I i bl. II, połączone ze sobą  strefą administracyjną. W bloku I, przeznaczonym dla 70 -ciu Mieszkańców znajdują się pokoje jedno i dwuosobowe z łazienkami wyposażonymi w kabiny prysznicowe. W bloku II, przeznaczonym dla 60 -ciu Mieszkańców znajdują się pokoje jedno i trzyosobowe oraz stosowna liczba łazienek i toalet. Mieszkańcy mają do dyspozycji pokoje dziennego pobytu, w których spędzają czas wolny, odpoczywają i uczestniczą w zajęciach terapeutycznych.

W obu budynkach znajdują się gabinety zabiegowo – pielęgniarskie. W bloku I usytuowane są również:

  •  jadalnia oraz zaplecze kuchenne;
  • pomieszczenia do fizykoterapii, hydroterapii oraz wyposażona w sprzęt rehabilitacyjno-treningowy sala gimnastyczna;
  • świetlica;
  • pracownie terapeutyczne (malarska, sala doświadczania świata, komputerowa, kulinarna, dydaktyczna, kolażu, środowiskowa, muzyczna, plastyczna i hafciarska);
  • biblioteka i czytelnia;
  • kaplica, w której odprawiane są nabożeństwa przez proboszcza Parafii  Krzyżanowice;
  • pokój gościnny.

Wszystkie pomieszczenia wyposażone są w funkcjonalne meble i sprzęty. Dbamy o to, aby poprzez wystrój wnętrz tworzyć przytulny klimat. W zakresie wyposażenia pokoi uwzględniamy potrzeby warunkowane niepełnosprawnością oraz preferencje  Mieszkańców. Mieszkańcy mają prawo do wyposażenia pokoju w meble i sprzęty we własnym zakresie.  Mają też możliwość korzystania z kuchenek pomocniczych.

W DPS funkcjonuje pralnia oraz suszarnia. Mieszkańcy mają możliwość dokonywania prania indywidualnie.

O czystość w pokojach i w całym Domu dba personel. Mieszkańcy, wyrażający wolę, współuczestniczą w utrzymaniu czystości zamieszkiwanych pokoi.

Zespołowo dbamy o to, aby Nasi Mieszkańcy mieli zabezpieczone potrzeby opiekuńcze. Mieszkańcy objęci są wsparciem w zakresie czynności egzystencjalnych, w tym procesu pielęgnacji. Wspieramy ich w załatwianiu spraw osobistych, dbając jednocześnie o to, aby udzielane wsparcie nie wpływało na obniżenie Ich sprawności życiowej.

Czuwamy nad zdrowiem naszych Mieszkańców. Bezpośrednio dba o to zespół profesjonalnych pielęgniarek, wspierany przez lekarza rodzinnego i specjalistę chorób psychicznych. W trosce o zdrowie Naszych Mieszkańców współpracujemy z poradniami specjalistycznymi, w tym poradnią stomatologiczną, szpitalami w Iłży, Radomiu oraz innymi, w zależności od potrzeb zdrowotnych Naszych Mieszkańców.

Wyżywienie

 

Mieszkańcy mają zapewnione śniadania, obiady, kolacje oraz, w przypadku dodatkowych potrzeb, posiłki uzupełniające w postaci drugiego śniadania, podwieczorku czy drugiej kolacji.

Mieszkańcy mają zagwarantowaną dostępność diet dostosowanych do aktualnych potrzeb zdrowotnych, preferencji żywieniowych i sensorycznych.

Diety kliniczne realizowane są na podstawie zaleceń lekarza, wytycznych Instytutu Żywności i Żywienia oraz aktualnych informacji naukowych z zakresu dietetyki.

Nad prawidłowym realizowaniem procesu żywienia opiekę sprawuje dietetyk.

Skip to content
This website uses .