W związku z realizowanym w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów wolontariatem ozdrowieńców, Dom Pomocy Społecznej
w Krzyżanowicach informuje, że poszukuje osób chętnych do świadczenia wolontariatu, w szczególności tzw. „ozdrowieńców” .

Formy pomocy świadczone przez wolontariuszy mogą obejmować:

  • rozmowy z mieszkańcami domów pomocy społecznej;
  •  podawanie posiłków;
  • organizowanie zajęć dla mieszkańców;
  • wsparcie pracowników w opiece nad mieszkańcami;
  • zajęcia/czynności porządkowe;
  • inne (w zależności m. in. od posiadanych kwalifikacji).

Ważne by osoba do świadczenia wsparcia w domu pomocy społecznej była zdrowa (po przebytym Covid-19) w pełni sił, nie wykazywała żadnych objawów chorobowych np. kataru kaszlu, gorączki.

Skip to content