Plan Sympozjonu
pt. „Niepełnosprawność psychiczna (i intelektualna)  – pomiędzy stereotypem a rzeczywistością. Osoba niepełnosprawna psychicznie (i intelektualnie) jako lokalnej podmiot polityki – Lokalne sieci wsparcia”.

Uroczyste otwarcie Sympozjonu Naukowego:

Waldemar Trelka – Starosta Radomski

Ksiądz Paweł Bukała – Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. J. Oblubieńca NMP w Krzyżanowicach

Jolanta Borek Dyrektor – Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach

 • Wręczenie nagród dla liderów konkursu uczniów szkół podstawowych powiatu radomskiego: malarski „Inni, a tacy sami” oraz wiedzy „Choroba psychiczna i niepełnosprawność intelektualna – inni a tacy sami”.

Panel I

Osoba z niepełnosprawnością i chorobą psychiczną w polityce społecznej

Prowadzący: Jolanta Borek

 1. 11.00-11.20 dr Jolanta Borek, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu, DPS Krzyżanowice -Niepełnosprawność intelektualna i psychiczna jako problem społeczno-ekonomiczny.
 2. 11.20-11.40 Halina Janiszek-Stajniak, Dyrektor PCPR w Radomiu – Rola powiatu we wspieraniu osób z niepełnosprawnością intelektualną i psychiczną (na przykładzie PCPR w Radomiu).
 3. 11.40-12.00 dr  Maria Gagacka, Uniwersytet technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu, Rola i zadania gminy we wspieraniu osób z niepełnosprawnością intelektualną i psychiczną.

12.00-12.20 Przerwa kawowa

Panel II

Prowadzący: Jolanta Borek

Nieinstytucjonalne formy działań na rzecz osób i rodzin z osobą niepełnosprawną psychicznie i intelektualnie– doświadczenia projektowe

 1. 12.20-12.35 dr Jolanta Borek – Warunki życia, problemy i potrzeby rodzin z osobą niepełnosprawną intelektualnie i psychicznie zamieszkujących w powiecie radomskim ziemskim – wyniki badań własnych.
 2. 12.35-12.50 Renata Urbańska Z-ca Dyrektora DPS Krzyżanowice – Edukacja środowiskowa jako czynnik sprzyjający poprawie warunków życia i inkluzji społecznej osób z niepełnosprawnością psychiczną i intelektualną – budowanie przyjaznego klimatu sprzyjającego procesom inkluzji poprzez edukację szkolną.
 3. 12.50-13.05 Sylwester Gałek Kierownik DTO w DPS Krzyżanowice – Edukacja środowiskowa jako czynnik sprzyjający poprawie warunków życia i inkluzji społecznej osób z niepełnosprawnością psychiczna i intelektualną – zwiększanie dostępu do usług wspierających poprzez upowszechnianie sformalizowanej informacji o formach i instrumentach wyrównujących szanse życiowe osób i rodzin z osobą niepełnosprawną.
 4. Nieinstytucjonalne wsparcie informacyjne, duchowe i psychologiczne  osób i rodzin z osobą niepełnosprawną intelektualnie i psychicznie:
  13.05-13.15 Agnieszka Łyżwa – Niewiedza jako czynnik destabilizujący życie osób i rodzin z osobą niepełnosprawną intelektualnie i psychicznie – inkluzywny wymiar środowiskowej pracy socjalnej.
  13.15-13.30 Katarzyna Surdy – Stereotypizacja jako czynnik destabilizujący życie osób i rodzin z osobą niepełnosprawną intelektualnie i psychicznie – inkluzywny wymiar środowiskowej pracy socjalnej.
  13.30-13.45 Paweł Bukała – Wiara i środowiskowe wsparcie duchowe jako czynniki stabilizujące poczucie bezpieczeństwa osób i rodzin z osobą niepełnosprawną intelektualnie i psychicznie.
 5. 13,45 Podsumowanie i dyskusja
Skip to content
This website uses .