Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w dniach 01.04.2021-30.11.2021 Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętego Józefa Oblubieńca NMP w Krzyżanowicach (gmina Iłża) w partnerstwie z Domem Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach realizuje projekt p.n.

„NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ PSYCHICZNA – POMIĘDZY STEREOTYPEM A RZECZYWISTOŚCIĄ. WYRÓWNYWANIE SZANS ŻYCIOWYCH OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ PSYCHICZNĄ PRZEZ POWIAT RADOMSKI”

Celem projektu jest:

 • diagnoza warunków życia, problemów i potrzeb osób niepełnosprawnych psychicznie i ich rodzin;
 • podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności niezbędnych do wyrównywania szans życiowych członków wskazanych zbiorowości w środowiskach miejsca ich zamieszkania u osób „ kluczowych” z punktu widzenia tworzenia lokalnych sieci wsparcia;
 • holistyczne wsparcie członków wskazanych zbiorowości w środowisku miejsca ich zamieszkania oparte na współpracy lokalnej administracji publicznej, podmiotów świadczących usługi społeczne ogólnego i specjalnego przeznaczenia dla osób niepełnosprawnych, organizacji społecznych, pracodawców itp.;
 • promocja zatrudnienia osób z niepełnosprawnością psychiczną i intelektualną- poszerzenie wiedzy pracodawców, członków organizacji pracowniczych na temat instrumentów wspierających zatrudnienie osób niepełnosprawnych psychicznie i intelektualnie;
 • poszerzenie wiedzy pracowników podmiotów edukacyjnych na temat specyfiki niepełnosprawności psychicznej
  i intelektualnej oraz wyrównywania szans edukacyjnych członków wskazanych zbiorowości
 • przybliżenie problemów osób z niepełnosprawnością psychiczną i intelektualną społeczności uczniów powiatu radomskiego celem przełamywania stereotypów społecznych i wzrostu poziomu zrozumienia i akceptacji społecznej członków grup docelowych.

Grupa docelowa:

 • osoby niepełnosprawne psychicznie i intelektualnie i ich rodziny;
 • osoby borykające się z problemami psychicznymi;
 • dyrektorzy i pracownicy placówek edukacyjnych, pomocy społecznej, organizacji społecznych, administracji publicznej, pracodawcy, członkowie organizacji pracowników i pracodawców;
 • podmioty z obszaru lokalnych sieci wsparcia ( Ośrodki Pomocy Społecznej, Domy Pomocy Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowe Domy Samopomocy itp.);
 • uczniowie szkół podstawowych i średnich.

W ramach projektu zaplanowane są działania:

 • Opracowanie i opublikowanie raportu z badań „ Niepełnosprawność psychiczna i intelektualna w powiecie radomskim- pomiędzy stereotypem a rzeczywistością”. Warunki życia, potrzeby, problemy i możliwości ich rozwiązania. (III-X 2021)
 • Opracowanie i udostępnienie w wersji elektronicznej poradnika  na temat dostępnych form wsparcia dla osób niepełnosprawnych psychicznie (i intelektualnie) (VI-X 2021)
 • Organizacja sympozjum/seminarium „Niepełnosprawność psychiczna (i intelektualna)- pomiędzy stereotypem
  a rzeczywistością”. Osoba niepełnosprawna psychicznie (i intelektualnie) jako podmiot lokalnej polityki społecznej- lokalne sieci wsparcia”.(XII 2021)
 • Uruchomienie punktu poradniczo-doradczego dla osób z niepełnosprawnością psychiczną (i intelektualną) oraz członków ich rodzin. (V-X 2021).

W ramach tego zadania świadczone będzie poradnictwo psychologiczne, duchowe oraz na temat dostępnych form wsparcia usług społecznym m.in. możliwości uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności, wystąpienia o dodatkowe świadczenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy Ośrodka Pomocy Społecznej itp.

 • Przeprowadzone zostanie 10 pogadanek promujących wśród uczniów i kadry szkół podstawowych i średnich – zachowania służące wzmacnianiu zdrowia psychicznego, określających problemy funkcjonalne osób chorujących psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie, potrzeby ich wsparcia i poszanowaniu praw.(V-X 2021)
 • Zorganizowane zostaną 2 konkursy dla uczniów szkół podstawowych i średnich : malarski „Inni, a tacy sami” oraz wiedzy „Choroba psychiczna i niepełnosprawność intelektualna- inni a tacy sami”(V-X 2021)

Spotkania odbywać się będą w Krzyżanowicach
po wcześniejszym kontakcie telefonicznym

Rodzaje poradnictwa

Poradnictwo duchowe w kancelarii przy Kościele

 • ks. Paweł Bukała – tel. do kancelarii – 48 616 32 88 (w dni robocze w godzinach: 1600-1630 oraz 1800-2000)

Poradnictwo psychologiczne w DPS Krzyżanowice pok. Nr 103

 • psycholog Kinga Wójcik – tel. 796 608 421

Poradnictwo społeczno – zawodowe: w DPS Krzyżanowice pok. Nr 102

 • pracownik socjalny – Katarzyna Surdy – tel. 601 784 160

pracownik socjalny – Agnieszka Łyżwa – tel. 602 861 626


Terminy spotkań

Poradnictwo duchowe:

majgodz.czerwiecgodz.lipiecgodz.
18.05.20211000-130001.06.20211000-130006.07.20211000-1300
25.05.20211000-130008.06.20211000-130013.07.20211000-1300
27.05.20211000-140015.06.20211000-140020.07.20211000-1400
sierpieńgodz.wrzesieńgodz.październikgodz.
03.08.20211000-130014.09.20211000-130005.10.20211000-1300
10.08.20211000-130021.09.20211000-130012.10.20211000-1300
17.08.20211000-140028.09.20211000-140019.10.20211000-1400

Poradnictwo psychologiczne

Odbywać się będzie w godz. 1100-1600

majczerwieclipiecsierpieńwrzesieńpaździernik
24.05.202121.06.202119.07.202116.08.202113.09.202111.10.2021

Poradnictwo społeczno – zawodowe

Odbywać się będzie w godz.1505-1620

majczerwieclipiecsierpieńwrzesieńpaździernik
11.05.202101.08.202106.07.202103.08.202107.09.202105.10.2021
18.05.202108.08.202113.07.202110.08.202114.09.202112.10.2021
20.05.202115.08.202121.07.202117.08.202121.09.202119.10.2021
25.05.202121.08.202127.07.202124.08.202128.09.202126.10.2021
Skip to content