Szanowni Państwo

Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach, kierując się interesem społecznym  w zakresie wyrównywania dostępu dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną do całodobowych usług opiekuńczych, poszerzył zakres świadczonych usług. Dotychczas świadczyliśmy całodobowe usługi opiekuńcze wyłącznie dla kobiet niepełnosprawnych intelektualnie. Na mocy Decyzji Wojewody Mazowieckiego, od 11 stycznia 2021 r., profil świadczonych przez Dom usług uległ poszerzeniu. Obecnie świadczymy usługi na rzecz kobiet i mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie.

Placówka dysponuje wolnymi miejscami.

Skip to content