Pracownicy oraz emeryci, renciści, którzy chcą skorzystać z różnych form dofinansowania oraz pożyczki mieszkaniowej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w roku 2022 powinni złożyć odpowiednie wnioski do pokoju nr 102. (wszelkie zmiany terminu wczasów należy zgłosić z 7 dniowym wyprzedzeniem w pokoju 102).

Termin składania wniosków do 30 kwietnia 2022 roku.

Załącznik nr 1 osoby ubiegającej się o świadczeniePobierz

Skip to content
This website uses .