Regulacje prawne

Skargi i wnioski

Zgłoszenia, w  sprawach skarg i wniosków, w Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach przyjmują: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w  Krzyżanowicach; poniedziałki i czwartki, w godz. 8:00 – 12.00 (w przypadkach uzasadnionych możliwe jest przyjęcie interesanta po...

Zasady przyjęcia i odpłatności

Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach przyjmuje Mieszkanki na podstawie decyzji administracyjnej o skierowaniu do Domu, wydanej przez gminę zgodnie z miejscem zamieszkania osoby ubiegającej się o pobyt oraz decyzji administracyjnej o umieszczeniu wydanej przez...

Skip to content